INFO BLAZON STONE & STARBLIND

TIDER
kl 23:00 Dirty Harry Rockbar öppnar
kl 23:30 Starblind
kl 00:30 Blazon Stone
kl 03:00 Vi stänger

ENTRÉ
Dörren: 140 kronor (ej förköp)

Förbered er på en snabb kväll \m/